Tomáš Koudela

Jan Vrak pseudonym

česká, 1967

Nahrávám...

Životopis

Básník a prozaik Jan Vrak (vlastním jménem Tomáš Koudela) se narodil 6. srpna 1967 v Karviné.

Gymnázium absolvoval v Havířově (1981–1985), v letech 1985–1991 studoval nejprve na PřF UP a posléze na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, studia však nedokončil. Na přelomu 80. a 90. let minulého století působil jako redaktor v havířovské revue, posléze v edici a nakonec v nakladatelství M.U.K.L. (Mladé umění k lidem), pod jehož hlavičkou vydal v roce 1990 v Havířově několik publikací. V následujícím roce se spojil s autorským a organizačním okruhem samizdatových Textů přátel (J. E. Frič, P. Mikeš, R. Valušek, E. Zacha) a založil s nimi nakladatelství Votobia původně zaměřené na vydávání české poezie (zejména katolicky orientované), které v polistopadové dekádě významně ovlivnilo podobu českého literárního prostředí.

Debutovou básnickou sbírku Ostrava vydal v M. U. K . L.u a ještě v tomtéž roce 1990 k ní připojil další nazvanou Boewulf. Obě podepsal ještě svým občanským jménem. V jeho poezii můžeme sledovat motivy, které později rozvíjí též v prózách – životní deziluze a nespokojenost s režimem, bezbarvost a všednost, promítající se do života obyčejných lidí. Jak napovídá název prvotiny, dějištěm je hlavně Ostrava a okolí.

Oscilace mezi poezií a prózou, podobně jako například využití místního nářečí se objevují také v jeho dalších dílech, prezentovaných ovšem již jako prozaická. Nejvíce je patrný v knize Osm hlav, promyšleně vystavěné próze s autobiografickými prvky, vydané již pod pseudonymem Jan Vrak.

Svůj další román nazval Obyčejné věci. Nejen v rámci autorovy tvorby, ale i v rámci české experimentální prózy 90. let se jedná o zásadní dílo. Vrak v této autobiograficky laděné próze využívá různých grafických prostředků, kterými své vyprávění ozvláštňuje a zároveň z nich dělá pro svou poetiku typický prvek. Na základě vlastních zkušeností a vzpomínek tak vytváří mozaiku života „obyčejných lidí“, jejichž osudy se různě potkávají a proplétají.

Další prózy Potom: Was kommt nach Hitler a Dokonalost nože …z knih, snů a skutečnosti pokračují v naznačené linii autorské poetiky, hlavně co se týče kompoziční skladby a jazykových prostředků.

Pod svým občanským jménem nadále přispívá do katalogů výstav a monografií české výtvarné scény.

Žije v Nákle u Olomouce.

Zdroj životopisu: www.czechlit.cz; http://spisovatele.upol.cz/jan-vrak/