Tomáš Hančl

česká, 1931

Nahrávám...

Životopis

Narodil se 23. 2. 1931 ve Vrapicích v okrese Kladno. Obecnou školu ukončil ve Vrapicích, Měšťanskou školu na Kladně v letech 1938 až 1956. Od ledna 1946 do července 1947 absolvoval Vojenskou hudební školu v Praze. Od února 1952 působil jako hudebník u Hudby vojenské akademie v Hranicích na Moravě a také v Lipníku nad Bečvou.. Po splnění úvazku v armádě nastoupil v březnu 1952 do Československého rozhlasu v Ostravě. Zde působil nejprve jako referent hudebně- smíšených pořadů, později jako redaktor, vedoucí redaktor hudební redakce a odborný redaktor.

Při zaměstnání vystudoval ostravskou Konzervatoř /obor hry na trubku a dirigování/ v letech 1962-1968, absolventský koncert s konzervatorním orchestrem. V letech 1960 - 1962 absolvoval při zaměstnání dvouletou dálkovou školu pro novináře v Ostravě. V prosinci 1954 založil externí dechový soubor \"OSTRAVANKU\". Jako její umělecký vedoucí a dirigent pořídil jenom pro rozhlasové potřeby asi 1200 nahrávek, skladeb koncertního i poslechového repertoáru. První služební rozhlasová cesta v r. 1956 absolvována v Lipsku u Lipského rozhlasového dechového orchestru. S dechovou hudbou \"VALAŠKA\" jako její dirigent absolvoval zájezdy do Rakouska a Francie /1968/, v roce 1969 jel na festival do Digne, v roce 1971 1. místo na Mezinárodní soutěži v belgickém Turnhoutu.

S velkým dechovým orchestrem \"MÁJOVÁK\" uskutečnil zájezd do francouzské Vichy, s \"VÍTKOVÁKEM\" cestoval na světovou soutěž dechových orchestrů do holandského Kerkrade /1974, 1978/.

Pan Tomáš HANČL byl dlouholetým členem programové komise \"Kmochových Kolínů\", členem Ústřední oborové sekce pro dechovou hudbu při ÚDLUT Praha a také byl redaktorem bulletinu \"Dechový orchestr\". S dechovkou \"OSTRAVANKA\" nahrál několik samostatných LP, CD a MC. Je zakládajícím členem \"Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik se sídlem v Grazu. Je pravidelným účastníkem IGEB, kde má pravidelné přednášky na různá témata. V roce 1966obdržel diplom IGEB - \"Herrn Tomáš HANČL Tscheien, fürderung des zeitgenösschischen Blasmusik - schaffens als Sbteilungsleiter und Dirigent des Rundsfunks in Ostrau - zum Ehrenmitglied\".

Pan Tomáš HANČL je autorem desítek televizních scénářů pro televizní účinkování, a to nejen s dechovkou \"OSTRAVANKA\". Autorsky spolupracuje se zahraničními časopisy, např. Clarino, Die Blasmusik apod. Je autorem
publikací: \"Kyjovští Frýbortovci\" - 1955, \"Z historie hornických dechových hudeb OKD\" - 1997, a \"Harmonie srdcí, portrét hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga, národního umělce Jindřicha PREVEČKA\" - 1999. Známe jej také jako dopisovatele časopisu \"Slovácká dechovka\".

Vídáváme jej také jako člena porot při národních, krajských a okresních soutěžích dechových hudeb - např. Ostrava, Kolín, Zlín, Bohumín, Opava. V letech 1985 až 1989 zastával funkci předsedy \"Krajské rady Zájmové
umělecké činnosti. Do roku 1989 byl členem Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Účastnil se zájezdu s pěveckým sborem Ondráš z Nového Jičína na ZOH v Grenoblu a Lyonu /1968/. Cestoval také s Dětským pěveckým sborem \"Permoník\" Karviná do japonské Shizuoky a Fuji /1995-1996/. S VDO \"MÁJOVÁK\" v roce 1997 navštívil Itálii.

Zdroj životopisu: http://moravskadechovka.sweb.cz