Koupit knihy

Tomáš Halamka

česká


Nahrávám...

Životopis

Tomáš Halamka se na Katedře politologie specializuje na politickou teorii a dějiny politického myšlení. Jeho hlavním výzkumnou oblastí je republikánská politická teorie – především její konceptuální historie a integrace tzv. „neo-římského“ „neo-athénského“ republikanismu. Edituje také kolektivní monografii věnující se problematice různých přístupů k interpretaci textů z oboru politického myšlení. Studoval politologii na IPS a politickou filosofii na FF UJEP. Absolvoval semestrální studijní pobyty na univerzitách v Nottinghamu a Kodani. V rámci svého doktorského studia na IPS podnikl dlouhodobé výzkumné pobyty na Queen Mary, University of London, na University of Oxford a na Princeton University.(zdroj životopisu: https://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-386.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015