Tomáš Durdík

česká, 1951 - 2012

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., se narodil 24. ledna v roce 1951 v Praze. Studia prehistorie a historie absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1974. Už o tři roky později začal pracovat v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky, kde působí dodnes. Zároveň vyučuje na Ústavu pro dějiny umění a Katedře kulturologie FF UK v Praze, dále na Katedře dějin architektury ČVUT v Praze a Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Profesor Durdík se specializuje na českou hradní architekturu, hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku i ochranu národního kulturního dědictví. V roce 2002 se stal docentem dějin architektury a ochrany památek a o pět let později byl jmenován profesorem. Na svém kontě má více než 450 publikací. Byl členem řady komisí, vědeckých rad a organizací působících ve sféře ochrany památek, středověkých bádání a archeologie.
V roce 2011 mu byla udělena prestižní mezinárodní cena Europa Nostra.
Zemřel náhle dne 20.9. 2012 v Praze, den po návratu z archeologické konference Archaeologia historica v Českém Těšíně.

Zdroj životopisu: http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/511990

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968