Koupit knihy

Tomáš Cimrhanzl

česká, 1840 - 1899


Nahrávám...

Životopis

Tomáš Cimrhanzl ... profesor a spisovatel
* 06.03. 1840 - Žíchovec nad Blanicí, okr. Prachatice
+ 01.07. 1899 - Plzeň

V roce 1873 si Prof. T. Cimrhanzl z Plzně (rodák z blízkého Žíchovce) pronajal Husovu světničku v Husinci za roční plat, který odváděla plzeňská zábavní společnost Kocourové. Takto byla světnička zachráněna před úplnou zkázou, která jí hrozila pronajímáním jako hostinského pokoje.

Zasloužil se také založení městské knihovny v Plzni: "Již v roce 1874 přijalo obecní zastupitelství města Plzně usnesení o zřízení obecní knihovny, tento záměr však nebyl realizován. K založení knihovny došlo z podnětu prof. Cimrhanzla, některých profesorů českého reálného gymnázia a jiných veřejných činitelů až o dva roky později."... "Knihovna tak zahájila činnost jako Obecní knihovna na sklonku roku 1876-jmenovala se Obecná knihovna města Plzně a byla umístěna v budově reálného gymnázia ve Veleslavínově ulici, dnešním objektu pedagogické fakulty," Pro její potřeby byla v budově reálného gymnázia umístěna skříň, do které se ukládaly knihy. Prvním knihovníkem a správcem byl prof. Cimrhanzl, který ji vedl téměř 25 let. Dozor nad její činností vykonávala městská rada, správu knihovny zajišťovalo kuratorium." ..."K nejstarším naučným knihám patří kniha prvního správce městské knihovny, profesora T. Cimrhanzla Mythologie, čili, Bájesloví Řekův a Římanův z roku 1879

Správce knihovny: v letech 1876 - 1899: Tomáš Cimrhanzl
středoškolský profesor, vlastivědný pracovník
Učil na plzeňském reálném gymnáziu. Byl členem literárního spolku a Sokola. Napsal odbornou publikaci "Mythologie, čili, Bájesloví Řekův a Římanův" (1879) a průvodce "Šumava" (1878). Zasloužil se o vznik knihovny a stal se jejím prvním knihovníkem a správcem

(zdroj životopisu: knihovna Plzeň, http://www.cbvk.cz/text-izdroje/regionalni_v)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996