Tin Ujević

chorvatská, 1891 - 1955

Nahrávám...

Životopis

Proslulý bohém v historii jugoslávské literatury tohoto století. Narodil se roku 1891 ve Vgorci v Charvátsku, studoval filosofii. Spolupracoval s hnutím nacionalistické mládeže, která se dožadovala sjednocení jihoslovanských národů a svržení rakousko-uherské nadvlády, za tuto činnost byl vězněn. Za první světové války žil jako emigrant v Paříži. Později se zcela vzdálil z politického života. Věnoval se literatuře a publicistice a prožil život v Bělehradě, Sarajevu, Splitu a Záhřebu, kde také roku 1955 zemřel.

V dobách rozpadu Rakousko-Uherska, který pomalu probíhal již během první světové války se Ujević zaměřil na tehdy rozšířenou ideu sjednocení jižních Slovanů, na které později vzniklo jugoslávské království. Své postoje však postupem času přehodnotil, neboť se obával případné srbské dominance v případném soustátí. Sám se střetnul s odcizením, pesimismem a ztrátou iluzí a tu se snažil překonat vědomím bytí s vesmírem a opěvováním pozitiv lidského života.

Byl dobrým znalcem jazyků a tak pracoval jako překladatel (a to i v časech fašistického Chorvatska), překládal mnohé práce významných evropských básníků do chorvatštiny. Mezi jeho vlastní práce patří básně Lelek sebra (Nářek otroka), Skalpel chaosu (Skalpel kaosa), nebo Auto na korzu.

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994