Koupit knihy

Timea Kardos

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Tímea Kardos Werner, PhD. pracuje od roku 2010 pre Národný demokratický inštitút (NDI) a podieľa sa na Programe rómskej politickej participácie. V súčasnosti vedie pobočku NDI na Slovensku.

V roku 2005 ukončila magisterské štúdium liečebnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave, v roku 2009 doktorandské štúdium na Ústave humanistických štúdií UK u prof. Zelinu. Päť rokov pracovala v Rómskom inštitúte pod vedením Kláry Orgovánovej. V rokoch 2013–2015 pôsobila na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde manažovala medzinárodný projekt Európskej komisie zameraný na vzdelávanie rómskych detí a na prácu s rómskymi matkami. V rámci svojho pôsobenia pomáhala rómskym aktivistom, poslancom, starostom, zapájala sa do vytvorenia rómsko-nerómskych koalícií. Bola členkou niekoľkých výskumných tímov v oblasti vzdelávania, ako aj členkou grantových komisií udeľujúcich financie pre projekty týkajúce sa formálneho/neformálneho vzdelávania.(zdroj životopisu: https://bit.ly/2X9UWAr)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Wilbur Smith

1933 - 2021