Koupit knihy

Thomas Kyd

anglická, 1558 - 1594


Nahrávám...

Životopis

Thomas Kyd byl anglický dramatik období tzv. alžbětinského divadla, proslulý díky své tragédii The Spanish Tragedy (asi 1590, Španělská tragédie), která založila tradici tzv. tragédie pomsty a je považována za jakýsi předobraz Shakespearova Hamleta.

Ačkoliv patří k nejvýznamnějším dramatikům ze Shakespearových předchůdců, bylo jeho jméno později na dlouhý čas zapomenuto. Teprve roku 1773 jej znovu jako autora Španělské tragédie objevil ve své knize Origin of English Drama (Vznik anglického dramatu) Thomas Hawkins na základě odkazu v díle Thomase Heywooda An Apology for Actors.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882