Thomas Bernhard

rakouská, 1931 - 1989

Nahrávám...

Životopis

Thomas Bernhard byl rakouský spisovatel a dramatik.

Dětství a mládí Thomase Bernharda bylo plné traumatizujících zážitků. Kromě častého stěhování, chudoby, pobytu ve výchovném domově, trpěl duševním strádáním a vážnou chorobou. To vše poznamenalo jeho osobnost a tvůrčí činnost. Studium gymnázia nedokončil, vyučil se prodavačem a vzdělával se soukromě. Navštěvoval herecký a režisérský seminář, vzdělával se v hudbě a ve zpěvu.

Pro vleklou plicní chorobu pobýval Thomas Berhard často v nemocnicích a sanatoriích, kde začal psát první literární pokusy. V roce 1957 se rozhodl pro povolání svobodného spisovatele.
Zastával nekompromisní postoj k falši ve sférách společenského a politického života, šokoval svou otevřeností, s níž vyjadřoval své negativní názory. Jeho dílo bylo uznáváno, ale také provázeno skandálními provokacemi.

Ve své závěti zakázal Thomas Bernhard publikování a uvádění svých děl v Rakousku po dobu sedmdesáti let.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Carl Sagan

1934 - 1996