Koupit knihy

Tereza Konývková Frýbertová

česká, 1986


Nahrávám...

Životopis

Narozena v roce 1986; Mgr., Ph.D.; divadelní teoretička a publicistka. V rámci své pedagogické a odborné činnosti se zabývá interdisciplinárním výzkumem sokolského hnutí, národní identitou a performativitou ve veřejném prostoru.

Absolvovala doktorské studium teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti pracuje jako teatroložka v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Je spoluautorkou kolektivní monografie Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře (Filosofia, 2016), přispívala také do recenzovaného časopisu Theatralia.

Hlavním předmětem vědeckého zájmu Terezy Konývkové je performativní utváření skutečnosti zejména prostřednictvím těla a jeho pohybu. Soustředí se především na analýzu materiálnosti kulturních performancí, při níž se opírá o teze Eriky Fischer-Lichte a o antropologické pojetí kulturní performance jako komunikačního kanálu dle Jeffrey C. Alexandera. Ve svém výzkumu se konkrétně zaměřuje na kulturní performance sokolského hnutí 19. a 20. století, při nichž byla prostřednictvím pohybu těl konstituována národní identita.(zdroj životopisu: https://divadlo.phil.muni.cz/a...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.