Koupit knihy

Svetlana Vašíčková

Svetlana Šašerina pseudonym

ruská, 1987


Nahrávám...

Životopis

(rodená Šašerina) Je slovenská slavistka, jazykovedkyňa a vedecká pracovníčka ruského pôvodu. Pôsobí na Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu diachrónnych vzťahov jazyka a duchovnej kultúry medzi slovanským Východom a Západom s prihliadnutím na slovensko východoslovanské jazykové a kultúrne kontakty, skúma cyrilskú rukopisnú kultúru v karpatskom prostredí z jazykového, etnolingvistického a historického hľadiska

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.