Koupit knihy

Svatý Jeroným

italská, 347 - 420


Nahrávám...

Životopis

Svatý Jeroným, původním jménem Hieronymus (cca 347 ve Stridonu v Istrii – 30. září 420 v Betlémě), byl významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny. Katolická církev jej řadí vedle sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého mezi čtyři velké západní církevní Otce.

Rodiče poslali Jeronýma již v nízkém věku do Říma, kde se vzdělával u věhlasného gramatika Donata gramatice, rétorice a filosofii. Po pobytech v Trevíru a Aquileji putuje roku 373 na Blízký Východ, kde se nakrátko usídluje v Sýrii, v Antiochii se učí řecky a hebrejsky. V roce 379 se nechává vysvětit na kněze. Nakonec studoval v Konstantinopoli u jednoho z tzv. kappadockých Otců, Grégoria z Nazianzu.

V letech 382–384 byl Jeroným sekretářem papeže Damasa I.; v tomto období se pastoračně věnuje ženám z vyšší římské společnosti – zachovalo se nám množství listů, jejichž pomocí se snažil vést mj. svatou Marcellu a Leu, Fabiolu, Paulu a její dceru Eustochii. Kvůli nařčením ze sexuálního vztahu s těmito dámami se dostává Jeroným do sporu s římským klérem. Poté, co za tajemných okolností jedna z těchto žen zemře, padá zodpovědnost na Jeronýma. Ačkoli mu nebyla dokázána žádná vina za toto úmrtí, další pobyt v Římě pro něj není možný. Po úmrtí svého mecenáše Damasa odjíždí Jeroným do Betléma, kde pracuje až do své smrti.

Jeroným je znám především jako překladatel Vulgaty, biblického překladu do mluvené latiny. Vulgata byla víceméně korekturou starších latinských překladů a dodnes je nejvýznamnějším biblickým překladem. Starý zákon překládal Jeroným přímo z hebrejštiny s výjimkou žalmů, které překládal celkem třikrát, a nakonec se nejvíce vžil jeho překlad podle septuagintního řeckého překladu. Jeroným byl zřejmě nejtalentovanějším znalcem jazyků v křesťanském prostředí a byl jediným z církevních Otců, který výborně ovládal hebrejštinu.

Kromě svého biblického překladu se dochovaly Jeronýmovy biblické komentáře a teologické kontroverze, historické texty a další překlady.(zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Jeron%C3%BDm)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021
Karel Čapek

1890 - 1938