Koupit knihy

Sucharit Bhakdi

thajská, 1946


Nahrávám...

Životopis

Je nemecký lekár thajského pôvodu. Narodil sa v USA ako syn thajských diplomatov. Bhakdi študoval na univerzitách v Bonne, Gießene , Mainzi a Kodani a na Inštitúte imunobiológie Maxa Plancka vo Freiburgu. V rokoch 1963 až 1970 študoval medicínu na univerzite v Bonne, počas ktorej bol čiastočne (1966 až 1970) štipendistom Nemeckej akademickej výmennej služby. Bhakdi chvíľu pracoval ako súkromný asistent interného špecialistu Waltera Siegenthalera. Vo februári 1971 získal doktorát z medicíny. V rokoch 1972 až 1978 študoval na Inštitúte Maxa Plancka pre imunobiológiu vo Freiburgu na štipendiách Spoločnosti Maxa Plancka na Inštitúte imunobiológie Maxa Plancka vo Freiburgu a Nadácii Alexandra von Humboldta. Rok pôsobil na Univerzite v Kodani a potom prešiel na Ústav lekárskej mikrobiológie na Univerzite Justusa Liebiga v Gießene, kde pôsobil v rokoch 1977 až 1990. Bol profesorom na Univerzite v Mainzi , kde v rokoch 1991 až 2012 bol vedúcim Ústavu lekárskej mikrobiológie a hygieny. Univerzita sa následne dištancovala od názorov Bhakdiho na pandémiu koronavírusu. Bhakdi odišiel do dôchodku 1. apríla 2012. Od roku 2016 je hosťujúcim vedcom na Univerzite v Kieli . Pred odchodom do dôchodku Bhakdi produkoval vedecké práce v oblastiach ako bakteriológia a ateroskleróza a publikoval viaceré vedecké články v týchto oblastiach. Medzi ocenenia, ktoré získal, patrí Rád za zásluhy Porýnia-Falcka .(zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882