Stephen Gilbert

severoirská, 1912 - 2010

Nahrávám...

Životopis

Stephen Gilbert, Angličan irského původu, se narodil r. 1912 v Newcastlu, hrabství Down. Po studiích v Severním Irsku, Anglii a ve Skotsku pracoval krátkou dobu jako reportér, od roku 1933 se zabýval obchodem. V období 2. svět. války se zúčastnil jako dělostřelec 3. ulsterského protileteckého pluku bojů ve Francii (z válečných zkušeností později těžil ve své tvorbě). V poválečné době se angažoval při organizování kampaně za zákaz jaderných zbraní.
Debutoval již v roce 1943 svým prvním románem Sesuv půdy (Landslide), následovaly romány Bombardér (Bombardier 1944), Opičí obličej (Monkeyface 1948) a Burnabyho pokusy (The Burnaby Experiments 1952). V roce 1968 vydává svůj nejznámější román Krysařův deník (Ratman’s Notebooks), který byl natolik úspěšný, že se dočkal i zfilmování.

Zdroj životopisu: Odeon

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Carl Sagan

1934 - 1996