koupit knihy

Štefan Polakovič

slovenská, 1912 - 1999

Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský filozof kresťanskej orientácie, stúpenec a rozvíjateľ filozofie Mauricea Blondela, naciológ, organizátor slovenskej filozofie, ideológ slovenskej štátnosti, významný predstaviteľ slovenského povojnového exilu a publicista.

Študoval v Ríme teológiu a filozofiu, doktor teológie (1938), doktor filozofie (1942), profesor filozofie (1944) Slovenskej univerzity (dnes UK). Interpretoval ideológiu Jozefa Tisa a slovenského nacionalizmu v intenciách blondelizmu.

Pričinil sa o založenie Filozofického odboru Matice slovenskej v roku 1940 a o vydávanie prvého slovenského filozofického časopisu, kvartálnika, Filozofický sborník, ktorý vychádzal až do roku 1950. Pred príchodom Červenej armády emigroval do Rakúska, odtiaľ do Bavorska a koncom roku 1945 s matičnou skupinou do Talianska.
V roku 1947 emigroval do Argentíny, kde najprv pracoval ako bankový úradník a neskôr si vybudoval prosperujúci elektrotechnický podnik, ktorý sa však v dôsledku krízy neudržal. Tu sa zameral najmä na problematiku národa, osobitne slovenského. Vypracoval sa na poprednú osobnosť juhoamerickej kultúrnej, najmä filozofickej komunity. Rozvíjal priateľstvo s významným argentínskym spisovateľom Ernestom Sábatom. Hojne publikoval aj v španielčine a taliančine v oblasti filozofie, politológie, politických dejín a etnografie do početných slovenských ako aj inojazyčných časopisov a zborníkov v zahraničí a v rokoch 1933-1945 a 1990-1997 aj na Slovensku.
Po roku 1990 udržoval čulý styk so slovenskou kultúrou na Slovensku a verejne sa dištancoval od niektorých svojich radikálne nacionalistických postojov spred roku 1945.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882