Koupit knihy

Štefan Haviar

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Štefan Haviar, Mgr., redaktor, publicista, editor, sa narodil 23. októbra 1949 v Žiline.

Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline. Absolvoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (slovenčina– angličtina, 1968 – 1972) a potom aj Katedru žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe (1985 – 1987).

Pracuje v Matici slovenskej v Martine (od roku 1972), kde pôsobil ako redaktor Matičného čítania (1972 – 1977), šéfredaktor mesačníka Slovensko (od roku 1977), neskôr nastúpil do redakcie časopisu Slovenské pohľady (1993), kde v súčasnosti pôsobí vo funkcii zástupcu šéfredaktora. Je ženatý, má dvoch synov: Mgr. art. Tomáša Haviara, ktorý je architekt, historik, znalec technických a kultúrnych pamiatok, bádateľ a publicista, a RNDr. Matúša Haviara, PhD.

Dominantným žánrom jeho práce je publicistika – publikoval stovky príspevkov v periodickej tlači ako Matičné čítanie, Slovensko, Život, Slovenka, Národná osveta, Slovenské pohľady, ako aj v rozličných periodikách regionálnej tlače a pod.

Významná je najmä jeho zostavovateľská, resp. editorská činnosť – zostavuje Národný kalendár (v rokoch 1997 – 2009 ako spoluzostavovateľ, od roku 2010 ako samostatný zostavovateľ a zodpovedný redaktor). Národné kalendáre v ostatných desiatich rokoch prinášajú okrem kalendária historických udalostí a osobností slovenského národa ťažiskové príspevky na témy, ktoré sa uvádzajú ako podtituly na ich obálkach: 2021 – Sto rokov bez Hviezdoslava; 2020 – Slovenské národné divadlo má 100 rokov; 2019 – M. R. Štefánik tragicky zahynul pred 100 rokmi; 2018 – Pred 25 rokmi Slovensko vystúpilo z tieňa; 2017 – Pred 200 rokmi sa narodil Jozef Miroslav Hurban; 2016 – Storočnica Svetozára Hurbana Vajanského; 2015 – Ľudovít Štúr sa narodil pred 200 rokmi; 2014 – 170 rokov našej štátnej hymny; 2013 – 1150 rokov od príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, 150 rokov od vzniku Matice slovenskej, 20 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky; 2012 – 250. výročie narodenia Antona Bernoláka; 2011 – 150 rokov od Memoranda národa slovenského; 2010 – 50 rokov bez Jozefa Cígera Hronského; 2009 – Pripomíname si odchody veľkých: Svätý Konštantín-Cyril (869); Štefan Moyses (1869); Milan Rastislav Štefánik (1919); 2008 – 160 rokov slovenského povstania. Je spoluautorom kníh: V pamäti národa: Kniha o Matici slovenskej (s Ivanom Kučmom, 1988); Martin: Centrum národnej kultúry Slovákov: Sprievodca mestom a okolím (s Michalom Eliášom a Stanislavom Muntágom, 1996); Zlatá kniha Matice slovenskej (s Michalom Eliášom, 2007) a Lesná železnička Katarínka (s Tomášom Haviarom, 2018), ktorá vyšla pre propagačné účely Združenia na záchranu lesných železníc Slovenska.

Ako zodpovedný redaktor sa podieľal na desiatkach knižných titulov viacerých spisovateľov (Štefan Moravčík, Miroslav Bielik, Belo Polla, František Štraus, Marián Tkáč, Ján Jančovic, Jozef Pavlovič, Miroslav Danaj, M. Jesenský, Milan Lechan, Anton Marec a i.) – spolu ide o vyše osemdesiat kníh.

Je nositeľom Vianočnej ceny MS 2009 za zostavovanie Národného kalendára a Ceny predsedu MS za zásluhy o rozvoj Matice slovenskej a slovenského národa (2017).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.(zdroj životopisu: www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882