Koupit knihy

Štefan Gaučík

slovenská, 1973


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Štefan Gaučík, PhD. et PhD., je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied na oddelení 19. storočia. Venuje sa hospodárskym a sociálnym dejinám Uhorska a Slovenska v 19. a 20. storočí ako aj hospodárskym elitám v stredoeurópskom regióne. Zaoberá sa aj spoločenskými, hospodárskymi a kultúrnymi dejinami Bratislavy v 19. a 20. storočí. Je autorom viac ako 90 odborných publikácií. Publikoval monografie z hospodárskych dejín Slovenska v 20. storočí a z dejín maďarskej menšiny na Slovensku(zdroj životopisu: Kniha Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918))

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.