Stanislava Vodičková

česká, 1965 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Stanislava Vodičková, DiS. (*1965)
Vzdělání:
2007–dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů
2001–2004 VOŠ publicistiky, obor: politologicko-sociální
1981–1985 SOŠ polygrafická
Profesní curriculum
* 2008 Ústav pro studium totalitních režimů, zařazení: redaktorka Oddělení zkoumání doby nesvobody (1939–1945)

* 2008 Ústav pro studium totalitních režimů, zařazení: grafička edičního oddělení 2007–2008 Odbor archiv bezpečnostních složek MV, zařazení: grafička edičního oddělení

* 2006 Ministerstvo financí, zařazení: referentka, archivace dokumentů

* 1993–2006 OSVČ – grafické práce, vydavatelská a publicistická činnost

* 1990–1993 ABF, pořádání veletrhů, výstav, konferencí a kongresů, zařazení: grafička

* 1985–1989 Mír, novinářské závody, n.p., zařazení: fotosazba, stránková montáž

Studie v odborných periodikách a sbornících
* VODIČKOVÁ, Stanislava: Ať si Berana vezmou, doma je nebezpečný. In: Paměť a dějiny, 4/2008, s. 85–98.

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Střet idejí – křesťané v protinacistickém odboji. Formy odboje na příkladech duchovních a laiků. In: Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací. ÚSTR, Praha 2010. (ISBN 978-80-87211-38-0)

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Protektorátní každodennost. In: Česká společnost od Mnichova k válce. Katalog k výstavě. ÚSTR/Městská část Praha 6, Post Bellum a Český rozhlas Rádio Česko, 2010, s. 33–35. (ISBN 978-80-87211-20-5 / ISBN 978-80-254-4122-0)

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Komunistická propaganda jako zbraň v boji proti katolické církvi. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. ÚPN, Slovensko, 2010.

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Tribun pražského lidu Mons. Alois Tylínek. Terezínské listy, 2010/38, s. 74–88. (ISBN 978-80-87242-16-2)

Popularizační články
* VODIČKOVÁ, Stanislava: Kardinál Beran: muž kterého se mocní báli i po jeho smrti. MfDnes a IDnes, 2009.

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef Beran – vězněm v Dachau. In: Cyrilometodějský kalendář 2010, Praha 2009.

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Josef kardinál Beran (1888–1969). In: Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského – Bohemia, 2009.

* VODIČKOVÁ, Stanislava: V zajetí železné opony – Bolesti černého barona. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2009.

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Tajné akce StB – Akce kláštery. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2009.

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Zkušenost církve z doby pronásledování? Nové město, 4/2010.

* VODIČKOVÁ, Stanislava: Zítra tě zabiju… In: Cyrilometodějský kalendář 2011, Praha 2010.

Zdroj životopisu: Odbor zkoumání totalitních režimů

Populární autoři: