Stanislava Vavroušková

česká, 1949

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. (* 20.8.1949 v Plzni) je česká vysokoškolská učitelka a indoložka. V roce 1972 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory indologie a historie. V roce 1983 získala na této fakultě titul doktorát filozofie (PhDr.). Od roku 1973 pracuje v Orientálním ústavu AV ČR, kde v roce 1995 získala vědeckou hodnost Kandidáta věd (CSc.).

V současné době (od roku 2003) zde působí jako ředitelka, vyučuje též na Filozofické fakultě UK v Praze (dějiny Indie a sanskrt) a na Metropolitní univerzitě v rámci nově akreditovaného oboru Asijská studia. Je vedoucí redaktorkou cizojazyčného mezinárodního vědeckého časopisu Archív Orientální, který je vydáván již od roku 1929. V letech 1996-2000 S. Vavroušková pobývala v Thajském království, kam doprovázela svého manžela, který zde působil jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR s pověřením pro Thajsko, Kambodžu, Laos a Myanmar (dříve Barmu).

Ve své vědecké práci se dlouhodobě věnuje dějinám Indie a dalších zemí jihoasijského subkontinentu, výzkumu náboženských indických systémů a jejich úloze v současné indické společnosti. Na tato a další příbuzná témata publikovala několik desítek vědeckých studií, je autorkou a spoluautorkou několika monografií, například rozsáhlé kolektivní publikace Dějiny Indie (Nakladatelství Lidové noviny, 2003) oceněné v roce 2004 cenou Josefa Hlávky. Překládá rovněž ze sanskrtské (zejména epické) literatury.

Zdroj životopisu: http://www.libri.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905