Stanislava Chrdlová

česká, 1954 - 2000 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Profesí učitelka, ale též průvodkyně v cestovním ruchu a šiřitelka českého a zejména moravského folklóru jak formou přednášek, tak ukázek zpěvu a tance, nejraději oblečena ve svém kyjovském kroji.
Již jako osmnáctiletá složila zkoušky opravňující vyučovat esperanto. To vyučovala zpravidla formou krátkých intenzivních kursů (často v zahraničí), a protože měla většinou mezinárodní studenty, využívala ráda přímou metodu. Stejnou formou vyučovala také češtinu v zahraničí. Autorka (spolu s M. Malovcem) konverzační brožury Baza ceha konversacio, která již vyšla i v anglické, francouzské, italské, německé a ruské verzi, redakčně připravila zpěvník populárních písní v esperantu Kantoj por gojo, Od roku 1994 až do své smrti plnila funkci hlavní delegátky Světového esperantského svazu pro Česko

Zdroj životopisu: Esperantem za tři měsíce

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905