Koupit knihy

Stanislav Weigel

česká, 1927


Nahrávám...

Životopis

Narodil se 15. 2. 1927 v Hranicích na Moravě. Studoval Vysokou školu technickou v Brně. Od r. 1953 pracoval jako letecký inženýr ve Výzkumném ústavu leteckém v Praze. V roce 1956 se oženil, má tři děti. V roce 1958 byl pro víru z ústavu vyloučen a pracoval jako dělník ve stavebnictví. Od roku 1959 pracoval jako technik, později jako projektant ekologických zařízení až do svého odchodu do důchodu v roce 1987. V té době se věnuje soustavné meditativní tvorbě a ve své duchovní práci používá obrazů jako prostředku k oslovení věřících i nevěřících a pořádá kurzy na téma "Cestou krásy k pravdě".
Po smrti manželky v roce 1975 studoval teologii u františkánů v Praze a byl tajně vysvěcen na kněze v r. 1985.
Svou výtvarnou činnost začínal pod vlivem přátelství s Janem Zrzavým. Osvojil si jeho techniku i umělecký směr poetického symbolismu.
Autor se také věnuje terapii nemocných, zvláště mentálně postižených a narkomanů (s použitím obrazů). V r. 1994–97 konal misijní činnost na Východě s pořádáním výstav a přednášek.
Výstavy meditativních obrazů jsou zaměřeny na téma "Umění dívat se". Snaží se léčit náš zrak a srdce od choroby konzumního vnímání programů ve sdělovacích prostředcích. Chtějí poukázat na potřebu vytvářet zdravou národní kulturu, pramenící z kořenů naší hodnotné kulturní tradice. Chtějí vzbudit zájem zejména mladší generace o hledání pravdy a krásy cestou tvorby. Výstavy jsou doplněny hudebními programy podle výběru.
Veškerá činnost je organizována v občanském sdružení "Ars vita" v kulturních centrech v Brně a Nezdenicích.(zdroj životopisu: http://www.arsvita.cz/SWeigel.aspx)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.