Koupit knihy

Stanislav Stolárik

slovenská, 1955


Nahrávám...

Životopis

Biskup Stanislav Stolárik študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dňa 11. júna 1978 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1978 pôsobil ako kaplán v Trebišove, od roku 1979 Humennom a od roku 1981 v Prešove. Od roku 1984 pôsobil ako farár a neskôr ako dekan v Obišovciach, od roku 1990 v Čani, od roku 1992 v Humennom, od roku 1995 v Prešove vo Farnosti Kráľovnej pokoja a od roku 2001 až do svojho biskupského menovania v Prešove vo Farnosti sv. Mikuláša.
Po zmene spoločenských pomerov získal doktorát z teológie na RKCMBF UK v Bratislave. V roku 1988 získal doktorát z filozofie na Filozofickej fakulte Pápežskej teologickej akadémií v Krakowe a na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť "PhD." Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove získal v roku 1999 docentúru v odbore Dejiny filozofie. Dňa 8. februára 2003 mu pápež sv. Ján Pavol II. udelil titul monsignor - kaplán Jeho Svätosti. Za vysokoškolského profesora bol menovaný prezidentom SR 10. apríla 2006 v odbore Dejiny filozofie.
Dňa 26. februára 2004 bol pápežom sv. Jánom Pavlom II. vymenovaný za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa sídla Barica. Vysvätený za biskupa bol 20. marca 2004 košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Alojzom Tkáčom a spolusvätiteľmi kardinálom Jozefom Tomkom a apoštolským nunciom Henrykom J. Nowackym. Zároveň pôsobil aj ako generálny vikár.
Dňa 21. marca 2015 bol pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy po prijatí rezignácie diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Fila z dôvodu dosiahnutia 75. roku života. Na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy dňa 16. mája 2015 bol uvedený do úradu diecézneho biskupa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Bobero(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Stol%C3%A1rik)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938