Stanislav Šmatlák

slovenská, 1925 - 2008

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 28. novembra 1925 v Oslanoch v úradnícko-učiteľskej rodine. Do základnej školy chodil v Nedožeroch, do gymnázia v Prievidzi, Zlatých Moravciach a Banskej Bystrici, kde roku 1944 aj zmaturoval. Potom študoval slovenčinu a filozofiu na FF UK v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá zavŕšil roku 1949. Už ako vysokoškolský študent sa stal redaktorom vydavateľstva SAVU, neskôr odborným asistentom Literárnovedného ústavu SAV a po skončení školy jeho vedeckým pracovníkom. Tu pôsobil, s výnimkou dvoch kratších období, ako literárny vedec až do odchodu na dôchodok roku 1990. V rokoch 1952-1953 bol redaktorom vydavateľstva Smena a v rokoch 1960-1963 redaktorom Slovenských pohľadov. Žil v Bratislave. Zomrel 5. augusta 2008.

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Agatha Christie

1890 - 1976