Stanislav Frank

česká, 1930 - 2008

Nahrávám...

Životopis

RNDr. Stanislav Frank se narodil 18. 4. 1930 v Přerově na Moravě, kde v roce 1949 absolvoval reálné gymnázium. Dva roky studoval na Palackého univerzitě v Olomouci a vysokoškolské studium ukončil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze v r. 1954. Poté pracoval až do roku 1962, kdy obhájil kandidátskou disertační práci, jako asistent na katedře systematické zoologie PřF UK. V letech 1962 až 1977 byl vědeckým pracovníkem Zoologického ústavu PřF UK.

V letech 1958 až 1968 působil Stanislav Frank jako zástupce šéfredaktora (prof. dr. Oty Olivy) časopisu Akvárium Terárium. V letech 1969 až 1977 byl šéfredaktorem tohoto časopisu a později zůstal odborným poradcem redakce. Jeho trvalým zájmem byly mořské a sladkovodní ryby.

Akvarijní ryby choval od svých pěti let a již jako sedmiletý žák se věnoval sportovnímu rybolovu v povodí Bečvy. Po celý život se zabýval systematikou a morfologií ryb, studiem jejich růstu, potravní biologie a konkurenčních vztahů, početnosti populací, neurosekretorické činnosti mozkových buněčných center, aklimatizace ryb v zajetí, biologie rozmnožování v nejširším slova smyslu a zárodečného vývoje ve vztahu k ekologickým vlivům, především k čistotě a chemismu vody. Zabýval se etologií, chováním a jeho změnami v přírodě a zajetí. V době od r. 1950 dodnes poprvé rozmnožil a zavedl do akvaristické praxe mnoho druhů nově dovážených do Evropy.

Stanislav Frank je autorem více než sedmdesátí původních prací a více než tisícovky populárně vědeckých statí pro naše i zahraniční časopisy. Sám nebo ve spolupráci s různými autory publikoval 16 knih s tematikou akvarijních ryb, z nichž většina vyšla v mnoha vydáních i v cizojazyčných mutacích. Jeho nejúspěšnější knihou je Velký obrazový atlas ryb, který od r. 1969 do současnosti vyšel v nákladu více než 1.700.000 výtisků ve čtrnácti jazykových mutacích (např. anglicky, německy, francouzsky, rusky, holandsky, norsky, švédsky, dánsky, španělsky či islandsky).
V historii české akvaristiky patří jeho jméno mezi nejvýznačnější.

Zdroj životopisu: Frank, S. 2000. Sladkovodní akvaristika. Ottovo nakladatelst