Sri Chinmoy

indická, 1931 - 2007

Nahrávám...

Životopis

Šrí Činmoy - (Narodil se 27. srpna 1931 ve vesnici Shakpura, blízko města Chittagong, které nyní náleží Bangladéši. Byl nejmladší ze sedmi dětí. Po smrti rodičů se jako dvanáctiletý chlapec se svými bratry a sestrami přestěhoval do Ášrámu Sri Aurobinda, duchovní komunitě v Pondicherry, v jižní Indii. Strávil zde dvacet let života, které z většiny věnoval meditacím, skládání písní a básní a sportu. Od svých 14 let začal skládat básně a psát eseje o duchovních a národních postavách Indie a publikovat je v místních novinách. Od poloviny 60. let do poloviny 80. let přednáší na amerických, evropských i asijských univerzitách na téma duchovního života, náboženství a filozofie vnitřního a vnějšího míru. Později za své mírové aktivity a uměleckou činnost obdržel řadu akademických ocenění, např. čestný doktorát v oblasti mezinárodních vztahů.

S pomocí přátel Sri Chinmoy v roce 1964 odcestoval do Spojených států amerických, kde začal pracovat jako úředník na indickém konzulátu. Pro jeho schopnost poetického projevu, upřímné a srdečné podání byl stále častěji zván do nejrůznějších institucí a společností, aby přednášel na témata týkající se indické kultury a duchovnosti či vztahu mezi východní a západní filozofií.
Jeho první přednáška se konala na žádost hlavního indického konzula a byla organizována židovskou synagogou v New Yorku. Jedno z pěti náboženství, které se zde mělo představit – hinduismus, zastupoval právě Sri Chinmoy. Téma, o kterém se rozhodl hovořit, nazval „Hinduismus: Cesta duše Indie“ (u nás vyšla tato přednáška v knize „Jóga a duchovní život“). V téže době začal vycházet i časopis AUM Magazine, zaznamenávající přednášky a první aktivity Sri Chinmoye a nově vznikajících meditačních center v Portoriku a New Yorku. Některé z těchto časopisů se dostaly do rukou tehdejšího indického presidenta Dr. S. Radhakrishnana, který je ve svém dopise Sri Chinmoyovi velmi ocenil. Na místo na indickém konzulátu rezignoval v roce 1967.

V letech 1968 začal Sri Chinmoy intenzivně cestovat po celých Spojených Státech. Posluchači univerzity West Indies na Jamajce, která hostila jeho první přednášku, si mohli poslechnout téma „Duchovnost: Co to je a co není“. Zde započalo přednáškové turné, zahrnující mnoho duchovních témat, na univerzitách Harvard, Yale, Brown a dalších. V dalším roce pokračoval na univerzitách v Japonsku, Hong Kongu, Indii a Filipínách.
V roce 1971 ho čekalo první evropské turné. Nejintenzivnějším rokem v jeho přednáškové činnosti byl rok 1974, kdy navštívil každou z padesáti amerických univerzit a celý východ Kanady. Většina přednášek z tohoto období byla vydána nakladatelstvím AUM Publications, jednu sbírku přednášek vydalo nakladatelství Simon & Schuster pod názvem „The Inner Promise“ (v češtině vyšlo pod názvem „Světlo Východu pro mysl Západu“).

Asi nejzajímavější návštěvou byla návštěva britských univerzit Oxfordu a Cambridge, které potom navštívil ještě několikrát. Celkové množství univerzitních přednášek se tak vyšplhalo na překvapivé číslo 388. Součástí přednášek byly i odpovědi na otázky účastníků. Ty jsou publikované v třídílném svazku „The Oneness of the Eastern Heart and the Western Mind“, obsahující všechna témata až do roku 2004. Od mnohých těchto univerzit obdržel čestný doktorát a další ocenění. (Gold Medal v literatuře od Mezinárodní Akademie Lutece v Paříži, Literature Award of Excellence 1993, UNSCR Society of Writers, United Nations)
Svými knihami a přednáškami se Sri Chinmoy jednoduchým a srozumitelným způsobem snaží podělit s ostatními o přirozenou podstatu duchovního života a popsat vztah mezi hledajícím a Bohem. První kniha Sri Chinmoye od doby, kdy v roce 1964 přišel na Západ, vyšla v roce 1970 s názvem „Meditations: Food for the Soul“ („Meditace: Potrava pro duši“).

Již od svého dětství psal Sri Chinmoy mnoho básní a modliteb v bengálštině. Mnohé z dřívějších básní popisují jeho hluboké meditační zkušenosti a vyjadřují radost a svobodu hledajícího ve vnitřním světě. Později začal psát také v angličtině, především po svém příjezdu do Ameriky. Zjistil velmi rychle, že mladá dynamická západní společnost potřebuje nový druh poezie. Začal psát básně a aforismy, které jsou velmi krátké a přímé. V některých z nich se snaží popsat věci kolem nás pohledem hledajícího a jeho životních vzletů a pádů. Jiné básně a aforismy přinášejí dotek hluboké osvětlující moudrosti. Pro větší sílu a účinek začal Sri Chinmoy používat v některých básních podstatná jména spojená pomlčkou. Zde se několik slov pojí do nového významu, který obohacuje vjem slov do sebe spojených. V historii je jen několik básníků, kteří se snažili obohatit poezii o tento netradiční aspekt, který Sri Chinmoy ve svých básních tak často používá. Za jeho života bylo vydáno více než 116 000 básní a některé další dosud nevyšly knižně.

Shrnutí literárních tvorby

- 1610 knih (bez kompilací; některé další knihy dosud nejsou vydané - 2013)
- 116 776 básní a aforismů
- 63 divadelních her (obsaženo v 16 knihách, z toho 11 celovečerních, 52 jednoaktovek)
- 388 univerzitních přednášek
- 395 příběhů
- 675 publikovaných vtipů
- Kniha „Křídla Radosti“ kniha přeložena do několika desítek jazyků (prodej v USA – 65000ks, český překlad – 7500ks; kniha Meditace český překlad – 16500ks)
- Do češtiny a slovenštiny dosud přeloženo 130 knih, na dalších překladech se pracuje.

Zdroj životopisu: Wikipedie, Nakladatelství Madal Bal