Sádek Hedájat

íránská, 1903 - 1951

Nahrávám...

Životopis

Nejvýznamnější prozaik perské umělecké moderny. Jeho tvorba, z níž je patrna jistá syntéza východních a západních literárních tradic, zabírá velmi široký okruh, od přísně reálných záběrů ze soudobého Íránu k fantastickým snovým vizím i výhledům do nejdávnější minulosti a daleké budoucnosti. Přes tuto tématickou šíři tvoří však dílo svérázný celek tím, že se autor vždy pokouší hledat u svých hrdinů jisté základní pocity lidské existence.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015