Rudolf Steiner

rakousko-uherská, 1861 - 1925

Nahrávám...

Životopis

Rudolf Steiner (* 25.2.861, † 30.3.1925). Zakladatel anthroposofie (duchovní vědy), filosof, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik. Inicioval mnoho nových směrů vycházejících z duchovních skutečností v mnoha oblastech - lékařství, zemědělství (tzv. biodynamické zemědělství), farmacii (anthroposofické lékařství), pedagogice (mj. vytyčil směr waldorfského školství), umění (eurytmie), architektuře i náboženství.

Rudolf Steiner se narodil v Kraljevci v tehdejším Rakousku-Uhersku (dnešním Chorvatsku) jako syn železničního úředníka. Studoval přírodní vědy na vídeňském Vysokém učení technickém, současně navštěvoval přednášky z oboru filosofie, literatury a dějin na Vídeňské univerzitě, z finančních důvodů však musel studium přerušit. V roce 1891 získal doktorát na univerzitě v Rostocku za práci v oboru filosofie. V letech 1890-1897 byl pověřen vydáváním Goethových přírodovědných děl. V roce 1894 vydal své stěžejní dílo Filosofie svobody. V roce 1900 začal působit v rámci Theosofické společnosti; intenzivně přednášel, a také psal knihy (mezi jeho stěžejní díla patří Theosofie z r. 1904 a Tajná věda v nástinu z r. 1909). V roce 1912 se Steiner rozešel s původní Theosofickou společností a založil vlastní Anthroposofickou společnost. Od Theosofické společnosti se lišila především zaměřením na západní esoteriku, zatímco Theosofická společnost se věnovala především esoterice Východu.

Od roku 1913 vedl stavbu dřevěného Goetheana v Dornachu u Basileje (Švýcarsko), kde postupně vzniklo velké anthroposofické centrum. V poslední etapě svého života se věnoval intenzivní přednáškové činnosti v mnoha městech řady evropských zemí a podněcování duchovní obnovy jednotlivých praktických oborů lidské činnosti. Steinerem založená anthroposofie u nás mohla v letech socialistického Československa (1948-1989) existovat jen v ilegalitě. Od listopadu 1989 se i u nás rozvíjí činnost anthroposofických iniciativ, k nimž také patří vydávání knih a zápisů přednášek Rudolfa Steinera (nakladatelství Fabula, Michael, Opherus atp.)

Rudolf Steiner zemřel v Dornachu u Basileje (Švýcarsko).

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org, kniha Tajemství Grálu

Populární autoři: