Rudolf Pokorný

Heřman Městecký · Břetislav Perný · Ranko Petar pseudonymy

česká, 1853 - 1887

Nahrávám...

Životopis

Narodil se 18.4. 1853 v Heřmanově městci. Po studiích v Chrudimi a v Pardubicích absolvoval obchodní školu v Praze. Propagoval svou literární tvorbou myšlenky slovanské vzájemnosti a také překládal. Použil pseudonymy Ranko Petar a Heřman Městecký.Podílel se na práci v umělecké besedě a byl spoluredaktorem humoristického časopisu Paleček.
Básník ruchovského směru. Ve vlasteneckých verších i v epice zdůrazňoval časové zájmy a národní a slovanské náměty. Významně se podílel na seznamování české veřejnosti se Slovenskem.

Zdroj životopisu: Slovníková příručka