Rudolf Pecinovský

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. (* 17.7.1954) patří k našim špičkovým odborníkům na výuku programování. Publikoval 44 učebnic, které byly přeloženy do pěti jazyků, a řadu článků v odborných časopisech. Pravidelně vystupuje na konferencích zabývajících se výukou programování. Je autorem metodiky Karel a navazující metodiky pro programový systém Baltík, a moderní metodiky označované anglickým termínem Architecture First. V současné době učí programování na několika univerzitách (VŠE, FJFI ČVUT, VŠPP) a paralelně doškoluje profesionální programátory.

Má IQ 164 – měřeno mezinárodními testy organizace Mensa v roce1994.

VZDĚLÁNÍ:
• 1973-76 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, obor inženýr matematik, zaměření teoretická kybernetika. (Školu předčasně opustil, protože v polovině 3. ročníku zbyl na oboru sám. Vedení školy nechtělo držet obor pro jediného studenta a on naopak chtěl dále studovat kybernetiku.)
• 1976-79 Fakulta elektrotechnická ČVUT, obor technická kybernetika, zaměření řídicí technika. Diplomová práce na téma Řízení tuhých systémů. (Ing.)
• 1980-83 Aspirantura v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. Disertační práce z oblasti rozpoznávání obrazců (pattern recognition) na téma Selekce příznaků pomocí míry diskriminativnosti. (CSc.)

PRAXE:
• 1978-79 SPŠTM v Praze - profesor matematiky.
• 1979-80 Vojenské učiliště Nové Mesto nad Váhom. Základní vojenská služba – učitel programování. Vývoj aplikací v jazycích Fortran, Basic a PL/1.
• 1980-84 ÚTIA ČSAV Praha - aspirant, později vědecký pracovník. Výzkum v oblasti rozpoznávání příznaků, vývoj aplikací v PL/1.
• Paralelně: Publikační apřednášková činnost, vědecko populární články o výpočetní technice a programování, vývoj interpretu jazyka Forth pro 602. ZO Svazarmu.
• 1985-90 Tesla Elstroj Praha - výzkumný a vývojový pracovník. Vývoj programového vybavení pro počítače řady SAPI v jazycích assembler, Basic, Forth, Pascal, C a C++, především vývoj klíčových programů ovlivňujících přijetí velkých zakázek. Zavádění nových softwarových technologií, školení podnikových programátorů.
• Paralelně: Publikační apřednášková činnost, vědecko populární články o výpočetní technice aprogramování, vývoj a zavádění metodiky výuky programování v mimoškolních zařízeních a posléze i na školách v celé ČSSR, příprava a realizace televizního seriálu o programování, moderování populárně vědeckých pořadů v televizi.
Vývoj programu pro řízení sázkového provozu pro závodiště v Chuchli, který úspěšně konkuroval černým bookmakerům. Program byl schopen sledovat sázkové aktivity a podle nich dynamicky upravovat kurzy tak, aby se maximalizoval počet sázek a aby přitom závodiště nezávisle na výsledku dostihu dosáhlo předem plánované míry zisku.
• 1990-95 Vlastní firma: Pecinovský & partneři - publicista, konzultant a softwarový expert.
Školení, konzultace, vedení softwarových projektů, softwarové expertizy, publikování. Zavedení systému řízení sázkového provozu pro závodiště v Bratislavě. Rozšíření systému v Chuchli.
• od 1995 Grada Publishing - šéfredaktor redakce počítačové literatury (mandátní smlouva). Vyhledávání autorů a titulů, vydávání odborných publikací.
• Paralelně: Školení, publikování, softwarové expertizy. Vývoj a zavedení metodiky vyhodnocování laboratorních dat pro účelymanagementu pro Pražské vodárny a.s.
Vytvoření nápovědy a základní metodiky výuky ke grafickému programovacímuprostředí Baltík 3. 0.
• 2000-01 SGP Systems Uherské Hradiště - hlavní metodik zodpovědný za přípravu metodických materiálů pro výuku programování žáků základních a středních škol.
• 2001 Soltima, Praha - technical writer.
• od 2002 AmaioTechnologies Praha - EDU expert zodpovědný za přípravu a vedení školení pro přechod programátorů na moderní technologie a přípravu potřebných výukových materiálů.

---
Autor o sobě:
specializuji se na programování, především pak na jeho výuku. V této oblasti však patřím spíš mezi dědky – narodil jsem se v roce 1954.
V rámci svých (bohužel velmi omezených) časových možností bych se chtěl věnovanat sekci počítačům a především pak programování.
Kdybyste se na mne chtěli s čímkoliv obrátit (zejména s kritikou mých příspěvků), neostýchejte se mi napsat.

Zdroj životopisu: www.grada.cz; cs.wikipedia.org; rudolf.pecinovsky.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976