Rudolf Nekola

česká, 1901 - 1969

Nahrávám...

Životopis

Literární tvorba Rudolfa Nekoly byla velice rozmanitá, a to od tvorby pro děti a mládež, přes historické romány, reportáže a polobeletristické cestopisné práce, pro které čerpal náměty ze svých cest po různých zemích Severní a Jižní Ameriky, až po školní učebnice a odborné i populárně naučné publikace. Rudolf Nekola byl i velice plodným autorem různých novinových a časopiseckých příspěvků uveřejněných v různém československém, českém exilovém a zahraničním tisku.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz