Koupit knihy

Rudolf Krajčovič

slovenská, 1927 - 2014


Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc. sa narodil v roku 1927 v Trakoviciach. Po absolvovaní štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1949 nastúpil ako asistent na Filozofickú fakultu UK, kde na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty pôsobil od roku 1966 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1992. Na tomto pracovisku vystriedal viacero pozícií, postupne bol asistentom, odborným asistentom, docentom a napokon profesorom.
Bohatú publikačnú činnosť profesora Rudolfa Krajčoviča charakterizujú práce, v ktorých sú najnovšie poznatky z historickej jazykovedy a porovnávacieho štúdia slovanských jazykov v hláskovej rovine.

Zdroj:
http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/1996-2000/Krajcovic,%20Rudolf.html(zdroj životopisu: osobnosti S.K)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.