Rudolf Čižmárik

slovenská, 1949 - 2008

Nahrávám...

Životopis

18. júl 1949, Šoporňa, † 10. marec 2008, Bratislava; bol slovenský básnik, prozaik, publicista a prekladateľ.
Narodil sa v rodine pekára a vzdelanie získaval v Šoporni a Bratislave, kde vyštudoval odbor estetika a slovenčina na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1971 - 1979 pracoval v bratislavskom rozhlase, od roku 1979 pracoval ako redaktor v denníku Pravda, v roku 1989 niekoľko dní viedol oddelenie kultúry ÚV KSS. Žil v Bratislave a pracoval na ministerstve kultúry.
Prvé básne publikoval v časopisoch Mladá tvorba, Slovenské pohľady, Nové slovo, Smena a ďalšie, knižne debutoval v roku 1970 zbierkou básní Kamenné úžasy. Vo svojich dielach sa snaží o vykreslenie rodného kraja, spomienok na detstvo, ale i ľúbostných vzťahov. V básniach sa venuje ľúbostným a spoločenským témam, intímnym vzťahom k žene, veciam, prírode i hudbe. V próze sa pokúša o vykreslenie etických vzťahov človeka k práci, prostrediu, no jednotlivé obrazy zo života človeka podáva zjednodušene, nepreniká do hĺbky, ale sa približuje až k reportážnej opisnosti a konštatovaniam. Okrem vlastnej tvorby sa venoval sporadicky i prekladom z rumunskej poézie.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři: