Robin Dunbar

britská, 1947

Nahrávám...

Životopis

Britský antropolog, evoluční psycholog a primatolog. Profesor v Oxfordu.

Je známý především svým konceptem Dunbarova čísla (Dunbar's Number). Dunbarovo číslo je teoretické omezení počtu lidí, se kterými je jedinec schopen udržovat stálé sociální vztahy. Těmi se myslí takové vztahy, v nichž jedinec každého zná, a ví, jaký vztah má kterýkoli s ostatními.

Zastánci tohoto konceptu tvrdí, že při větších počtech než tento je pro udržování stabilní soudržné skupiny obecně potřeba více omezujících pravidel, zákonů a vynucených norem. Žádnou přesnou hodnotu Dunbarova čísla zatím nebyl navržen, pouze interval od 100 do 230. Obvykle se používá hodnota 150. Dunbarovo číslo představuje počet lidí, které člověk zná a udržuje s nimi sociální kontakt. Nezahrnuje lidi, známé, kteří již nemají žádný sociální vztah. V takovém případě by totiž Dunbarovo číslo bylo mnohem větší a záviselo by pravděpodobně na velikosti paměti.

Dunbarovo číslo poprvé navrhl britský antropolog Robin Dunbar, který předpokládal, že tento limit je úměrný k poměru velikosti mozkové kůry a zbytku mozku, a proto je to horní hranice velikosti skupiny, se kterými může jedinec udržovat stabilní vztahy. Mimochodem toto číslo zahrnuje také počet kolegů, například spolužáků, se kterými by se chtěl znovu sblížit, pokud by se znovu potkali.

Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905