Robert Kvaček

česká, 1932

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc se narodil 5. července 1932 ve vesnici Dvorce u Jičína. V letech 1951–1956 vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze a od té doby zde působí (od 2008 emeritní profesor) jako učitel a spolupracovník Ústavu českých dějin. V roce 1966 se stal docentem moderních československých dějin, ale teprve po listopadu 1989 mohl být jmenován profesorem. Zabývá se především dějinami novodobé světové diplomacie se zvláštním zřetelem k meziválečnému období a době 2. světové války a českými politickými a kulturními dějinami konce 19. století a 1. poloviny 20. století.
Jeho publikační činnost mu vynesla několikanásobné ocenění Cenou Egona Erwina Kische za literaturu faktu. Je ženatý a má jednoho syna. Žije v Jičíně, je členem Česko-slovenské komise historiků.

Ocenění: Stříbrná pamětní medaile Senátu (2012)

Zdroj životopisu: http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/384868

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938