Robert Charles Wilson

americká, 1953

Nahrávám...

Životopis

R. C. Wilson se narodil v roce 1953 v Kalifornii. Otec pracoval pro Gibson Greeting Cards a když otevřela tato společnost pobočku v Torontu, tak se v roce 1962 Robert přestěhoval s rodiči do Kanady (Vancouveru). Svůj první román napsal v roce 1986 a nesl název A Hidden Place. Robert Charles Wilson žije v Torontu v Kanadě. Jeho román Darwinia byl nominován na Huga a obdržel kanadskou národní SF cenu za román.

SF povídky publikuje od r. 1974, upozornil na sebe ale až svými romány z 80. let. Román A Hidden Place (Skryté místo, 1986) rozvíjí motiv alternativního světa, do paralelního světa pro změnu pronikají protagonisté románů Memory Wire (Linka paměti, 1987) a Gypsies (Cikáni, 1989). Román The Divide (Rozštěpení, 1990) líčí melodrama muže s dvěma odlišnými osobnostmi. Válka v čase a časové posuny tvoří děj knihy A Bridge of Years (Most roků, 1991). Výrazněji se prosadil až tituly z dalších let, počínaje ambiciózním románem The Harvest (Setba, 1993), v němž je lidstvo vystaveno mimozemské nabídce nesmrtelnosti a věčné moudrosti. V románu Mysterium (Mystérium, 1994) je pozemské městečko tajemně přemístěno do paralelního dystopického světa. John Clute spatřuje ve Wilsonově díle typicky kanadský „pocit geografického odcizení“.

Zdroj životopisu: legie.cz

Populární autoři: