Koupit knihy

Richard Schnek

slovenská, 1923 - 1998


Nahrávám...

Životopis

8. 3. 1923, Málinec – 11. 9. 1998, Látky

Študoval v r. 1945-1950 na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (slovenský jazyk - taliansky jazyk), v školskom roku 1946/47 na univerzite v Miláne. 1951 PhDr. V r. 1950-1953 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, v r. 1953-1956 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied (odborný pracovník), v r. 1956-1959 pracovník katedry slovenského jazyka a literatúry Vyššej pedagogickej školy v Bratislave, v r. 1959-1987 katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, od r. 1987 na dôchodku.

Pracoval najprv v oblasti slovenskej lexikológie a lexikografie, neskôr aj v oblasti výskumu skladby spisovnej slovenčiny.(zdroj životopisu: www.juls.savba.sk, malinec.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021