René Laurentin

francouzská, 1917 - 2017

Nahrávám...

Životopis

René Laurentin se narodil 19. října 1917 ve francouzském městě Tours. Studoval v katolickém institutu v Paříži, kde získal doktorát z teologie, a na Sorbonně, kde vystudoval literaturu. Dosáhl také doktorátu z historie. Katolickým knězem se stal v roce 1946 a od té doby působil jako profesor na Katolické univerzitě v Angers, přednášel však také na řadě univerzit v Evropě, Kanadě, USA a Latinské Americe. Kromě mariologie se zabýval rovněž exegezí, k jeho dílu „Evangelia o Kristově dětství“ napsal velmi pochvalnou a v určitých pasážích dokonce děkovnou předmluvu někdejší kardinál Ratzinger, nynější papež Benedikt XVI. Známé jsou také jeho četné studie z oblasti spirituality o sv. Bernardettě (publikované rovněž v českém překladu).

Zdroj životopisu: ikarmel.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973