René Klapač

česká, 1905 - 1980

Nahrávám...

Životopis

René Klapač, malíř, ilustrátor, karikaturista a komiksový tvůrce, se narodil českým rodičům v Paříži (4. 5. 1905). Dlouhou dobu žil ve Spojených státech amerických, kde zároveň v Clevelandu vystudoval graficky zaměřenou střední školu. Po návratu do České republiky studoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze a zároveň studoval na soukromé škole v Paříži.
Publikovat sice začal už ve dvacátých letech do časopisu Kopřivy, nicméně komiksové tvorbě se začal naplno věnovat až po svém návratu z Francie roku 1933. Věnoval se převážně dětské tvorbě, přičemž nejčastěji tvořil v páru; spolupracoval například s Marií Voříškovou nebo Janem J. Holubem. Za klíčovou můžeme označit jeho spolupráci s dětským časopisem Punťa, na jehož obsahu se od samého počátku aktivně podílel. Spolupráce trvala sedm let, než byl časopis roku 1942 zakázán.
René Klapač byl zároveň velice schopným a plodným tvůrcem reklamních seriálů, které začal publikovat ještě během působení ve Francii a kterým se intenzivně věnoval i po návratu do České republiky. Roku 1948 Klapač emigroval do Spojených států amerických, kde údajně pokračoval v publikování komiksové tvorby. Pro zajímavost se nabízí doplnit, že jeden z předních historiků našeho komiksu, Tomáš Prokůpek, jej kromě tvrzení, že měl údajně značný vliv na budoucí tvorbu Jaroslava Němečka, tvůrce Čtyřlístku, označil jako „prvního profesionála českého komiksu.“ (Prokůpek, T., článek René A. Klapač – První český komiksový profesionál, Aargh! Výroční speciál, 2011)
Zemřel 14. 11. 1980.

Zdroj životopisu: http://theses.cz/id/aq08r4/STAG83399.pdf

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996