Koupit knihy

Reinmar von Zweter

německá, 1200 - 1260


Nahrávám...

Životopis

Německý minesengr.
Reinmar von Zweter (cca 1200 – po 1248) byl prvním básníkem, o kterém bezpečně víme, že vstoupil do služeb českého krále. Během svého života vytvořil přes 330 básní, které byly převážně náboženského, politického či moralizujícího charakteru.
Jako mnozí ostatní opěvoval Reinmar různé mecenáše právě podle toho, na jakém dvoře právě působil. V polovině 30. let 13. století byl jeho mecenášem císař Fridrich II. Štaufský. Snad právě díky vlivu královny Kunhuty se později Reinmar od rakouského dvora Babenberků dostal na kratší dobu i k českému královskému dvoru. O králi Václavovi I. se zmiňuje ve dvou básních (č. 149 a 150), ale na pražském dvoře vytvořil asi ještě dalších sedm básní. Jeho pobyt na dvoře českého krále je nejčastěji kladen do let 1237 – 1241.(zdroj životopisu: https://bit.ly/38jR422)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: