Řehoř Hrubý z Jelení

česká, 1460 - 1514

Nahrávám...

Životopis

Řehoř Hrubý z Jelení byl tolerantní utrakvista, nebyl veřejně činný a věnoval se jen literatuře a překladatelské práci. Jako humanista harmonicky spojil domácí reformační tradici s myšlenkami italské renesance.

Na počátku 16. století se přestěhoval do
Prahy. Jeho manželka byla katolička, syn Zikmund se proslavil jako vydavatel antických klasiků v Basileji. Jiné podrobnosti o osobním životě Řechoře Hrubého nejsou známy.

Řehoř Hrubý, ačkoli sám nedostudoval, podporoval všechny humanistické snahy na pražské univerzitě, tehdy velmi zaostávající za evropským průměrem. Jeho zásluhou získal humanistické vzdělání a stal se spisovatelem Václav Písecký, pozdější Zikmundův vychovatel.

Řehoř Hrubý udržoval styky s domácími humanisty, zvláště s Janem Šlechtou ze Všehrd, českým sekretářem krále Vladislava II. v Budíně, a jeho prostřednictvím se Hrubý setkal i s uherskými a italskými humanisty. Jan Šlechta, podobně jako Řehoř Hrubý, usiloval o zvelebení pražské univerzity.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938