Raymond Queneau

francouzská, 1903 - 1976 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Raymond Queneau byl francouzský prozaik, básník a matematik.

Vystudoval Sorbonnu, poté se stal zaměstnancem vydavatelství. Roku 1924 vstoupil do surrealistické skupiny. Roku 1929 se dostal do konfliktu s André Bretonem, po němž opustil surrealistické hnutí. Roku 1960 se stal spolu s Françoisem Le Lionnaisem spoluzakladatelem sdružení Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle, Dílna potenciální literatury).

Se surrealismem se poměrně brzy rozešel a věnoval se psaní tzv. experimentálních děl, kde spojoval racionalismus s fantazií. V jeho dílech se objevuje existencialistická skepse, pocit odcizení, tento vliv se mísí s jeho osobitým humorem a parodií. Často používal hovorovou formu jazyka, objevuje se u něj i fonetický přepis. Svůj první román – Svízel – zamýšlel jako překlad Descartových meditací do „novofrancouzštiny“, tedy do hovorového jazyka. Od tohoto záměru nakonec upustil.

Jeho kniha Cent mille milliards de poèmes (Sto tisíc miliard sonetů) obsahuje pouze deset sonetů. Každý řádek v každém sonetu odpovídá svou gramatickou i logickou strukturou řádku se stejným pořadím v jiném sonetu. Kniha navíc běžně vychází ve francouzských vydáních s vodorovně nařezanými listy, takže si každý čtenář může dohromady složit libovolný sonet. Četba všech možných kombinací (celkem 10 na čtrnáctou) by jednomu čtenáři trvala zhruba 200,000,000 let i při čtení zabírajícím 24 hodin denně.

Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Agatha Christie

1890 - 1976