Raymond Aron

francouzská, 1905 - 1983

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa v parížskej židovskej rodine. V rokoch 1924-1928 študoval na École normale supérieure a 1930 až 1933 v Nemecku, v Kolíne nad Rýnom a v Berlíne. V roku 1938 promoval prácami o filozofii dejín a o súčasnej teórii dejín v Nemecku. Po páde Francúzska odišiel za de Gaullom do Veľkej Británie, kde redigoval časopis „Slobodné Francúzsko“. Po vojne sa vrátil do Paríža a písal politické komentáre pre Combat, Le Figaro a L´Express a prednášal na École nationale de l´administration a Institut d´études politiques. Pre svoj kritický postoj k marxizmu bol menovaný profesorom na Sorbonne až v roku 1955. Roku 1968 prešiel na École des hautes études en sciences sociales (EHESS), kde bol jeho asistentom Pierre Bourdieu. V roku 1970 bol povolaný na College de France.
Raymond Aron predstavuje v duchovných dejinách moderného Francúzska a Európy významný typ sociologického a politologického myslenia ktorého závažnosť preveril kritik naj neúprosnejší- čas. Aron nevytvoril žiaden uzavretý sociologický systém, ale filozoficky a sociologicky reaguje na najaktuálnejšie problémy svojej doby.
Vďaka svojej intelektuálnej a mravnej poctivosti, vďaka hlbokému poznaniu odolal ideologickým zvodom dvadsiateho storočia. Vďaka tejto poctivosti a životnej skúsenosti si mohol dovoliť aby jeho diela boli zvrchovane "neakademické", pretože ako vtipne poznamenal jeho životopisec, zatiaľ čo Aronov priateľ z mladosti J.P.Sartre objavoval Heideggera a Husserla, Aron pozoroval Hitlerov nástup k moci.

Zdroj životopisu: wikipédie, doslov z Esej o svobodách

Populární autoři: