koupit knihy

Ray Kurzweil

americká, 1948

Nahrávám...

Životopis

Pochází ze židovské rodiny, která přišla do USA z Rakouska před 2. světovou válkou. Vystudoval MIT.
V oblasti počítačových technologií se zaobíral především optickým rozpoznáváním znaků (programy OCR), syntézou řeči, neboli umělou tvorbou řeči (programy TTS) a rozpoznáváním řeči, tedy automatickým převodem mluvené řeči do textu. Vynalezl v těchto oblastech některé průlomové přístroje (například první CCD plochý scanner, první převaděč řeči do písma pro slepce apod.) Věnoval se též vývoji klávesových hudebních nástrojů - jeho klávesy Kurzweil K250 byly prvním hudebním nástrojem, který produkoval zvuk odvozený od vzorku zvuků vypálených na integrovaných obvodech známých jako paměť pouze pro čtení (ROM), bez požadavku na jakýkoliv typ disku. Celkem vlastní přes 400 patentů.
Napsal též několik hojně diskutovaných knih na téma umělé inteligence, technologické singularity ("pokrok budou vytvářet stroje") a tzv. transhumanismu, tedy hnutí, které podporuje použití nových vědeckých objevů a technologií k vylepšení lidských mentálních i fyzických schopností, které Kurzweil podporuje. K nejúspěšnějším knihám patří The Age of Intelligent Machines (1990), The Age of Spiritual Machines (1999), Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever (2004) a The Singularity Is Near (2005). Jeho knihy vyvolaly i silnou kritiku.
Televizní společnost PBS ho zařadila mezi "16 revolucionářů, kteří stvořili Ameriku".

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.