Radovan Brenkus

slovenská, 1974

Nahrávám...

Životopis

30. január 1974, Bardejov; je slovenský spisovateľ.
Autor ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, v odbore matematika a fyzika. V Košiciach pracoval ako pedagóg, neskôr ako odborný pracovník v Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Založil vydavateľstvo Pectus, v súčasnosti sa v ňom podieľa na vydávaní pôvodnej a prekladovej literatúry. Je redaktorom literárneho časopisu Dotyky, venuje sa literárnej kritike.
Svoju literárnu tvorbu prezentuje v Slovenskom rozhlase, publikuje časopisecky na Slovensku a v zahraničí. Časť jeho tvorby bola preložená do angličtiny, poľštiny, ruštiny, ukrajinčiny a bulharčiny. Radovan Brenkus knižne debutoval v roku 1997 básnickou zbierkou Pochod mŕtvych, potom čitateľom ponúkol poéziu v zbierkach Rekviem v prachu (2002), Romanca s bludičkou (2005) a Dym z ríše tieňov (2009). V próze zaujal poviedkovou knihou Návraty pekla (2005).

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org