Radomír Havlík

česká, 1942 statistiky

Nahrávám...

Životopis

V roce 1965 absolvoval FF UK, obor historie – ruština.

1965 – 69 – Katedra sociálních věd FSI ČVUT. Výuka sociologie, spoluautor Sociologie, SNTL, Praha 1968 ;

1970 – 1972 – Ústav racionalizace ve stavebnictví. Výzkumná činnost: vedení malých skupin, sociometrická analýzy, výchova a adaptace učňů, vyučenců a absolventů středních a vysokých škol ;

1972 – 1990 – Univerzita Karlova. Sociologie mládeže, výzkumy studentů a absolventů vysokých škol, životního způsobu obyvatelstva (Havlík, R. – Buriánek, J. – Linhart, J. – Matějovský, A. – Musil, J. – Večerník, J. a kol. Způsob života v hl. m. Praze ve vztahu k obytnému prostředí a sociální struktuře pražského obyvatelstva, RUK, ÚHA Praha 1978), prognostické studie. 1975 CSc. V oboru sociologie. 1989 – docent.

Od 1990 působí na PedF UK Praha. Výuka základů sociologie, sociologie vzdělávání, otázky sociálních deviací, metody výzkumu. Řešitel výzkumných úloh o postavení a přípravě učitele, uplatnění absolventů škol, otázkách mládeže, problematice Zdravotnictví. Člen Masarykovy české sociologické společnosti, České asociace pedagogického výzkumu. Člen redakční rady časopisu Pedagogika a subkomise GA ČR pro sociologii.

Zdroj životopisu: http://tarantula.ruk.cuni.cz/KOVF-267.html

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015