Radomír Čihák

česká, 1928 - 2016

Nahrávám...

Životopis

Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc. je významným představitelem pražské anatomické školy. Těžiště jeho vědecké práce spočívá v anatomii a embryologii pohybového systému a jeho přístup k poznání zákonitostí anatomické stavby orgánů je proto založen na studiu jejich vývoje. Předmětem jeho pozorování byla především končetina člověka. Popsal jednotlivé fáze vývoje jejího skeletu i svalů a nalezl dosud neznámé vztahy mezi vývojem končetiny člověka a historickým vývojem končetiny obratlovců. Anatomické poznatky vyplývající ze studií vývoje svalů a jejich inervace dovedl využít i pro klinickou medicínu. Stal se vyhledávaným spolupracovníkem ortopedů a chirurgů. V letech 1970–1990 byl přednostou Anatomického ústavu 1. LF UK, kterému zůstal věrný celý život. V současné době působí jako emeritní profesor, je stále aktivní jako anatom a autor publikací a překladů a věnuje se též Univerzitě 3. věku. Na její organizaci se podílí i v celostátním měřítku. Byl v osobním kontaktu s pracovníky řady anatomických ústavů v NSR, NDR, Francii, Rakousku, Polsku, SSSR a v Holandsku. Přednášel v těchto zemích na sjezdech anatomických společností a významně přispěl k rozvoji mezinárodních kontaktů československé anatomie.

v prvním semestru volontérem v Anatomickém ústavu
jako medik se stal výpomocným asistentem
1953 odborný asistent Anatomického ústavu Fakulty všeobecného lékařství UK
1964–1973 docent Anatomického ústavu FVL UK
1973–1993 profesor Anatomického ústavu FVL UK (později 1. LF UK)
1970–1990 přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK
1980–1990 proděkan pro zahraniční styky FVL UK

Pedagogická činnost:
Věnoval se postupně všem formám výuky – vedl praktická a pitevní cvičení, přednášel a zkoušel. Za dobu svého působení vyzkoušel přes čtyři a půl tisíce mediků při závěrečné rigorózní zkoušce z anatomie.

Zdroj životopisu: http://www.grada.cz/setkani-s-autory/autor/prof-mudr-cihak-r