Radkin Honzák

česká, 1939

Nahrávám...

Životopis

Ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK.
Narozen 1939, promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze 1962, sekundární lékař v PL Kosmonosy, od roku 1966 psychiatr – konzultant nejprve v Ústavu pro výzkum výživy (gastroenterologická problematika, výzkum spánku, výzkum stresu), po sloučení výzkumných ústavů v IKEM (pacienti s nezvratným selháním ledvin, transplantační program). V současnosti asistent ÚVL 1.LF UK, ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice, ambulantní psychiatr REMEDIS.
Klinická práce; specializace v psychiatrii, psychoterapii, psychosomatický (biopsychosociální) přístup.
Zájmy: lidi a pejska Bobina

Zdroj životopisu: http://psychologie.cz/katalog/radkin-honzak/

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994