Radislav Hošek

česká, 1922 - 2005

Nahrávám...

Životopis

Po maturitě na gymnáziu v Brně-Legionářská (1941) studoval v l. 1945–49 klasickou filologii na FF MU; 1949 PhDr. V l. 1941–42 působil v Brně v Zemském archivu, 1942–45 v Úřadu ochrany práce. Po univerzitních studiích přednášel na FF MU, od 1. 9. 1969 na FF UK (na katedře věd o antickém starověku); od r. 1962 docent, od 1966 profesor antické literatury. Vedle učitelské činnosti zaměřené na antické dějiny, literaturu a náboženství vykazuje širokou publikační činnost, která se dotkla i myšlenkové oblasti antiky (Platon, Poseidonios, Augustinus) a sociálního složení antické společnosti (Střední komedie jako pramen pro sociologické úvahy, Postava filozofa ve střední komedii, Lékařství ve střední komedii; řada jeho studií jedná o pojetí concordia–discordia v císařském Římě). Obecnější pohledy na antickou kulturu zachytil v knihách Země bohů a lidí, Průvodce dějinami evropského myšlení (sb.), Antická mystéria. Filozofické oblasti se týkají i některé z jeho překladů.

Zdroj životopisu: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/hosekr.html

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882