Koupit knihy

Prokop Švach

česká, 1907 - 1975


Nahrávám...

Životopis

Studoval gymnazium u jezuitů v Praze Bubenči. Filosofii studoval v Olomouci, ve studiu pokračoval v Le Saulchoir v Belgii a Římě. Do Saulchoir odcestoval 3. 9. 1931. Zde přijal 1932 podjáhenské svěcení. 1933, 2. 7. přijal kněžské svěcení v Římě. 1936, 17. 6. promoval na Angeliku na doktora teologie. 1936 prof. exegeze St. a N. zák. , redaktor Vítězové, kronikář a infirmář v Olomouci. 1941 promagistr studií, prof. kan. práva, traktátu De mysteriis Christi, homiletiky na gen. stuidu a v semináři, magistr konvršů, redaktor Růže dominikánské, zpovědník, kronikář v Olomouci. 1942 promagistr studií, syndik, profesor, kronikář, infirmáš, receptor hospitum v Olomouci. „Mezi válečné vězně lze připočíst P. Prokopa Švacha z Olomouce, který při plnění prokurátorského oficia vojenským soudem odsouzen na jeden a půl roku vězení, kterýžto trest odpykával v Bernau v Bavorsku. “ (Pražská kronika 570) 1945, 2. 2. přijel do Prahy – byl propuštěn z věznice v Bernau v horním Bavorsku. Trest mu byl zkrácen o tři měsíce. 4. 3. odjel do Olomouce. 1946 podpřevor, promagistr studií, profesor biblického úvodu a homiletiky, ředitel 3. ř. v Protivanově, člen asociace politických vězňů v Olomouci. 1947, 6. 2. ustanoven představeným v Litoměřicích a vyučoval exegezi Nového zákona v Litoměřicích. 1950 byl internován v Broumově. Téhož roku před vánoci však byl ustanoven administrátorem v České Třebové. 1961 byl zbaven státního souhlasu a pracoval pak jako dělník v podniku Hedva v České Třebové. 1967 po dovršení důchodového věku nastoupil jako duchovní správce Křížových sester v Lukově. 1975, 15. 1. zemřel v Lukově u Zlína, 68 let, 47 slibů.(zdroj životopisu: https://nekrolog.op.cz/klient/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996