Koupit knihy

Philomena Franz

německá, 1922


Nahrávám...

Životopis

Philomena Franz je také autorkou knihy pohádek, sbírky poezie a dvou svazků drobných úvah a skic. Za neúnavné připomínání holokaustu, práci s mládeží a šíření smířlivého postoje byla několikrát oceněna: Záslužný řád Spolkové republiky Německo (1995), titul Žena Evropy (2001), Řád za zá-sluhy Severního Porýní-Vestfálska (2013) a čestné občanství města Bergisch Gladbach, kde vý-znamnou část života žila (2021).

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021